Klarar sig mänskligheten utan vaccin?

Har vi glömt att det finns sjukdomar som har förmågan att utrota hela generationer, sätta städer i skräck och hindra barn från att uppleva sin fyraårsdag skriver UNT på ledarsidan den 29:e april. Detta med anledning av att Folkhälsomyndigheten höll sin årliga vaccinationsvecka härförleden. Det är så sent som 1982 som mässling, röda hund och påssjuka införlivades i det allmänna vaccinationsprogrammet och därmed förpassade dessa sjukdomar till historia, för en tid. Upplands Nyheter (4/5-2018)

Men det finns tyvärr en hotbild, som om vi inte tar den på allvar kan förstöra denna lyckade satsning. Medborgare som tenderar att använda sig mindre av faktagranskande och mer känslostyrda handlingar har börjat se på vaccinet som något man kan undvika, som något frivilligt. Vaccinationsgraden ser vi sjunker både i Sverige och utomlands. Det innebär att t.ex. en sjukdom som mässlingen återkommer och återfår fäste i samhället. Det har vi sett tydliga exempel på i t.ex. Göteborg i vintras där 28 personer smittades i december men nu även i Stockholm där ett fall rapporterades i slutet av april.

Men det finns även ljusa sidor, t.ex. har HPV-vaccinet, som skyddar mot livmoderhalscancer, visat tydliga bevis för ett sjunkande cancertal världen över. Vi måste lära oss av våra misstag och stämma i bäcken för att kunna återgå till den extremt låga nivån av sjukdomar som vi har att tacka vaccinet för. Faktaresistensen hos de föräldrar som tvekar över att vaccinera sina barn skapar nya utmaningar för oss men kampen för att överkomma dessa får aldrig ta slut. Alternativet är inte bättre! Sjukvårdens resurser behövs till viktigare saker än att bota faktaresistens.

Per Edstam (C)
Ersättare Regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.