Kulturen ska nå hela länet

En del av centerpartiets politik som väldigt viktigt för mig är tanken om decentralisering. Att förflytta makt och resurser så nära oss människor som möjligt. Det skapar större delaktighet och främjar kreativitet och ansvarstagande. Det gäller även kulturområdet. Upplands Nyheter (31/8-2018)

Kultur är ett brett begrepp som innefattar allt från opera till biobesök och den lokala hembygdsföreningen. Kulturen är en av de grundpelare vart på vårt demokratiska samhälle vilar. Den ger oss chansen att skapa och att utvecklas som människor, den breddar våra horisonter och får oss att upptäcka saker vi tidigare inte visste fanns. Kulturen bidrar till att göra oss till mer demokratiska samhällsmedborgare och främjar integrationen. Därför är det av yttersta vikt att Region Uppsala ser till att fler får ta del av och vara med och skapa kultur, såväl på landsbygden som i staden.

En del i att göra kulturen tillgänglig i hela länet är kulturbussarna, som ger skolelever möjlighet att besöka kulturbesöksmål i hela länet. Ett besöksmål som borde besökas, men framförallt förbättras, är museet vid Gamla Uppsala. Det behöver uppdateras och utvecklas och har potentialen att bli ett turist- och utflyktsmål i världsklass. Centerpartiet vill att Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun tar över museet från Riksantikvarieämbetet som idag driver museet.

För Centerpartiet är folkbildningen mycket viktig och en naturlig del av kulturen. Därför vill vi att en filial till Wiks folkhögskola startas i länets norra del och att finansieringen till studieförbunden stärks.

En mångfald av finansieringsformer som sponsring och partnerskap är också nödvändig för att säkerställa mångfalden inom kulturens område och all kultur borde ha en enhetlig låg momssats. Vi skall inte göra skillnad på olika former av kultur och därför bör momsen på biobiljetter återställas till 6% för att underlätta för biografer på landsbygden.

Ibland kan man inte ta sig till den kultur som erbjuds i vårt län på grund av att man själv eller en närstående är sjuk. Därför vill vi att kultur i vården utvecklas och att samarbetet med professionella lokala kulturaktörer utökas.

Den 9 september har du möjligheten att välja ett nytt ledarskap för Region Uppsala. Efter fyra år med en rödgrön politisk ledning är det tydligt att det krävs ett nytt ledarskap för Region Uppsala.

Örjan Berglund (C)
1:a namn Mellersta landstingsvalkretsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.