Nära vård när du behöver den

I regionen pågår just nu ett stort utvecklingsarbete med att forma en fungerande primärvård och Nära vård, en vård närmare medborgarna. Vi kallar det för Effektiv och Nära Vård 2030. Allt mer av vården kommer i framtiden att utföras utanför sjukhusen, i många fall i patientens hem. Lokala möjligheter och nytänkande kombinerat med modern teknik, digitala lösningar och mobila team kan bidra till att servicen, omsorgen och den nära vården blir bättre för patienterna. Upplands Nyheter (23/3 - 2018)

Det här innebär en omställning av hur vården idag är organiserad och planerad till hur vi vill ha den framåt. Som med alla stora förändringar så är processen viktig, det räcker inte att vi politiker beslutar om omfördelning av budget och uppdrag. Det måste också kännas viktigt för all personal, att verksamheterna är med från början och inte upplever att det där är något som politikerna beslutat och det rör inte mig. Alla förändringar av vården kan inte göras på en gång, en del beslut kan tas nu medan andra får tas stegvis. Så kan vi nå målet om en Effektiv och Nära Vård 2030.

Sverige har ett sjukhustungt vårdsystem jämfört med andra länder. Dessutom så lägger vi i Region Uppsala mindre pengar på primärvård jämfört med de flesta andra regioner och landsting. Vi måste öka den andelen.

Det är alldeles nödvändigt att strukturera om vården så att vi som patienter känner oss tryggare med den och får den hjälp vi behöver på rätt nivå. Ingen ska behöva sitta på akuten i timmar för något som primärvården hemma lika gärna eller bättre hade klarat. Förutom det så kommer det bli svårt att klara ekonomin framöver med en åldrande och ökande befolkning. Sjukhusvård är dyrt och många gånger ineffektivt sätt att vårda patienter på. Våra sjukhus behöver istället fokusera på de patienter som verkligen behöver sjukhusets resurser och med sådan vård som inte primärvård och den nära vården klarar.

Det råder bred politisk enighet i stort kring den här frågan. Men några skiljelinjer finns det ändå.

Från Centerpartiets sida så innebär nära vård också att den ska vara just nära, att de små vårdcentralerna på landsbygden ska finnas där och vi ser gärna fler. Vi vill att det ska bli enklare för läkare att starta små, personägda vårdcentraler. Alla vårdcentraler behöver inte vara stora enheter med alla dess resurser. En liten personägd vårdcentral där många känner doktorn. Vi tycker också att att alla patienter som behöver en fast läkarkontakt ska kunna ha det, så det blir mer kontinuitet och att läkaren känner sina patienter. Det ökar tryggheten med att känna sig väl omhändertagen av vården när man behöver den. Att tillgången till specialistläkare och geriatriker inom primärvården ökar. Vi behöver också fler distriktssköterskemottagningar och då gärna i samarbete med kommunerna.

Vi har idéerna och vi har visionerna för att göra vården mer tillgänglig och jämlik i hela länet. Därför behövs ett nytt ledarskap i Region Uppsala.

Annika Krispinsson (C )
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen och dess utskott

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.