Socialdemokraternas svikna klimatlöften

I Stefan Löfvens första regeringsförklaring talade han mycket om klimatet och hotet mot vår gemensamma överlevnad. Helt riktigt beskrev han klimatfrågan som ”vår tids ödesfråga”. Han satte också upp ett tydligt mål: ”Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt minska”. Trots det har man misslyckats en politik som faktiskt har minskat utsläppen. Upplands Nyheter (18/5-2018)

Att minska de fossila utsläppen är varken något ambitiöst eller kontroversiellt mål. Under de åtta år som Alliansregeringen styrde Sverige lades det fast en ambitiös klimatpolitik och utsläppen av klimatgaser minskade kraftigt. Enligt Naturvårdsverkets statistik minskade utsläppen av med drygt 12 000 ton koldioxidekvivalenter, som är det mått som används i redovisningen, under Alliansens tid vid makten. Det var en ungefär dubbelt så kraftig minskning som under den föregående socialdemokratiska regeringsperioden 1998–2006.

Den största minskningen kom under Alliansregeringens andra mandatperiod och var ett resultat av en medveten politik där hela regeringen samlades för att minska utsläppen. En kraftig ökning inte minsta av vindkraft, industri och näringsliv ställde om och inrikes transporter gick ner.

Det var mängder av enskilda beslut, i politiken på olika nivåer och hos företag och enskilda, som bidrog till denna positiva utveckling. Det viktiga var att det var åtgärder och insatser som hade effekt, inte bara lät bra och radikalt.
Under Löfvenregeringen har den mycket positiva utveckling när det gäller klimatutsläppen brutits. I den helårsstatistik som finns redovisas av Naturvårdsverket är minskningen av de nationella utsläppen marginell, lägger man till det som i statistiken heter utrikes transporter har utsläppen ökat under mandatperiodens första två år.

När vi nu också har fått kvartalssiffrorna för utsläpp under fjärde kvartalet 2017 visar de på att utsläppen ökade med 265 000 ton koldioxidekvivalenter under förra året.

Socialdemokraterna har i regeringsställning misslyckats med att föra Sverige i rätt riktning i klimatfrågan, det som han beskrev ”vår tids ödesfråga”.

Klimatet är en ödesfråga och för den som har insett det och tycker klimatfrågan är viktig kan det vara lätt att vända sig till den som låter högst och verkar mest radikal. Men vill man på riktigt göra något för att komma tillrätta med klimat hotet kan det vara bra att jämföra vad som verkligen åstadkoms.
Vi har nu två decennier där vi kan jämföra regeringar med en socialdemokratisk miljöpolitik och en centerpartistisk miljöpolitik.
Resultatet är tydligt. Framtiden har inte råd med ytterligare fyra år med Stefan Löfven som statsminister.

Johan Örjes (C)
Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.