Tierps vårdcentrum - nyckeln till framtidens närmare vård

Tierps vårdcentrum behöver inte bara nya lokaler, det behöver också decentraliseras. Vårdcentralen i Tierp har rekordmånga patienter listade, närmare 18 000. Förstärkta distriktssköterskemottagningar behövs för att flytta vården närmare patienterna. Upplands Nyheter 15/6-2018

Idag finns två distriktssköterskemottagningar utanför Tierps tätort, en i Örbyhus och en i Skärplinge. Dessa mottagningar behöver stärkas upp och utvecklas för att kunna ge mer och närmare vård till de som bor på orterna. Centerpartiet ser värdet i att finnas nära därför har vi sedan Brukshälsan lade ned drivit förslaget att en distriktssköterskemottagning ska öppnas i Söderfors.

Socialdemokraterna har inget smickrande resultat över vad de åstadkommit under mandatperioden kopplat till vården i Tierp: Förslag om stängning av jourmottagning kvällar och nätter, stängning av Barn- och Ungdoms Psykiatrins mottagning (BUP) samt stängning av ögon- och öronmottagningarna. Dessutom röstade de nej till att öppna distriktssköterskemottagning i Söderfors när Brukshälsan stängde så nu trängs alldeles för många patienter i lokalerna som är i akut behov av renovering. Allt detta går stick i stäv med den utredning, Effektiv och Nära vård 2030, som tagits fram på regionnivå som stakar ut vägen för att klara av att möta framtida vårdbehov genom att flytta ut vård från det stora sjukhuset till primärvården som finns nära patienterna. Att Socialdemokraterna nu vaknat och lovar nya lokaler precis som vi alla andra partier också vill ha är ju bra men jag är skeptisk till deras nyfunna intresse för Tierps vårdcentrum. Jag misstänker att det har en stark koppling till att valrörelsen dragit igång. Primärvården i Norra länsdelen behöver fokus alla fyra åren under en mandatperiod, särskilt med tanke på att regionen har ett extremt stort omställningsarbete framför sig vad gäller att få till Effektiv och nära vård 2030.

Tierps vårdcentrum med bemanning dygnet runt vid jourläkarmottagningen och en väl utbyggd struktur med distriktssköterskemottagningar är grunden för att bygga ut en effektiv och nära vård. Utflytt av specialistvård som exempelvis ögonmottagningen är ett mycket bra exempel på det möjligheter som ett modernt vårdcentrum byggt efter decentraliseringstanken kan erbjuda. Tierps vårdcentrum byggdes långt innan digitaliseringstanken fanns. Det är nya tider nu. Med hjälp av digitalisering kan patienter följas, undersökas och kommunicera med sjukvården på en helt annan nivå än i dagsläget. Ett nytt vårdcentrum med nya lokaler som rymmer verksamhet baserad på decentraliseringstanken effektiv och närmare vård är lösningen på vår tids största utmaning: att tillgodose vårdbehoven.

Fram till valdagen i september har du som väljare några frågor att fundera på: Ska centraliseringen av vården fortsätta eller är det dags att flytta vården närmare patienterna? Ska det enbart startas upp en utredning av nytt vårdcentrum i Tierp eller ska det vara klart för byggstart när kommande mandatperiod är slut? Ska Söderfors stå helt utan primärvård eller ska en distriktssköterskemottagning öppnas? Centerpartiet erbjuder ett nytt ledarskap för sjukvården i Uppsala län baserat på närhet och valfrihet. I höstens val bestämmer du.

Sara Sjödal (C), ledamot i regionfullmäktige samt ledamot i Sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.