Varken verksamhet eller ekonomi

Den som inte har koll på sin ekonomi, har oftast inte heller koll på sin verksamhet. Detta märks väldigt tydligt idag i Region Uppsala, och framför allt inom Sjukhusstyrelsens verksamhetsområde. Att Sjukhusstyrelsen inte har någon kontroll över ekonomin är tydligt. Efter tre månader bedömdes att Akademiska sjukhuset skulle göra av med 60 miljoner kronor mer än vad de fått i budget, men bara en månad senare hade den prognosen försämrats och nu räknar man med att underskottet ska uppgå till hela 120 miljoner kronor. Upplands Nyheter (25/5-2018)

Detta redan i maj månad. Hur prognosen kommer att se ut efter sommaren kan man bara drömma mardrömmar om, oftast har de stora underskotten för Akademiska sjukhuset först blivit synliga på hösten.

Tyvärr har den socialdemokratiska ledningen av Region Uppsala i praktiken kapitulerat. Inga insatser för att få ordning på ekonomin har presenterats från den politiska ledningen och det verkar inte som om det kommer att komma något före sommaren. Att valrörelsen är igång gör väl dessutom att risken finns att inga åtgärder kommer att presenteras före valdagen, vilket i praktiken innebär att ett underskott på minst 100 miljoner kronor ska hämtas in på tre månader.

Det som är ännu värre är att detta överskridande av budgeten kombineras med en vårdverksamhet som inte heller fungerar. Akademiska sjukhuset har idag stor brist på personal. Vårdplatser stängs, operationer skjuts upp och patienter får vänta. Medierna fylls av berättelser om hur personalen får slita och hur patienterna drabbas.

Akademiska sjukhuset är en stor organisation som naturligtvis alltid kommer att ha något problem någonstans med något. Men situationen nu är något annat. Det är en kombination av kraftiga ekonomiska problem med omfattande problem att ge den vård som länsinvånarna och patienter från hela sjukvårdsregionen och hela Sverige kan förvänta sig.

Detta är resultatet av en mandatperiod med undermålig politisk styrning av Akademiska sjukhuset, där mer energi verkar ha ägnats åt att göra mediala utspel om pressmeddelandepengar från regeringen, än att se till att verksamheten fungerar. Där ett långsiktigt och genomtänkt strategiskt arbete saknats och vi istället sett desperata försök med politiska förslag till exempel inom lönepolitiken som lagts på bordet samma dag som besluten ska tas.

Det är ingen tvekan om att det behövs förändringar inom styrningen av sjukvården i Region Uppsala och då framför allt när det gäller Sjukhusstyrelsen och Akademiska sjukhuset. Det behövs ett nytt ledarskap inom region Uppsala.

Johan Örjes (C)
Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.