Bättre förlossningsvård

Bild

Alliansen i Uppsala släpper en ny rapport om förlossningsvårdens utveckling de senaste åren. Rapporten visar att flera förbättringar skett, bland annat att allt fler nyblivna mammor tar del av den viktiga eftervården. Framåt utreder Alliansen möjligheten att erbjuda förlossningsvård på fler vårdnivåer - så som assisterad hemförlossning och en normalförlossningsklinik.

Alla kvinnor som bor i Uppsala län ska få god vård oavsett bakgrund. Det är mycket viktigt för oss att man känner en trygghet inför sin förlossning och i kontakten med vården som helhet. Den nya rapporten visar övergripande om arbetet i Region Uppsala inom förlossningsvård och eftervård, samt arbetet kopplat till regionens nollvision mot våld i nära relationer. Vi kan slå fast att utvecklingen inom ett flertal områden går åt rätt håll. Allt fler tar del av den viktiga eftervården, som även blivit mer jämlik. Vården har under de senaste åren tagit ett större helhetsgrepp kring gravida kvinnors hälsa. Det handlar om till exempel screening för våldsutsatthet och missbruk. Motorn i den positiva utvecklingen är skickliga medarbetare.

Samtidigt finns det fortfarande områden att arbeta med. Det handlar till exempel om kompetensförsörjningen och arbetsmiljön inte minst inom förlossningsvården. God arbetsmiljö, karriär och löneutveckling, samt ett gott ledarskap där varje medarbetares kompetens används rätt och fullt ut är grundläggande för att de ska vilja stanna kvar inom sina yrken men också för att locka nya medarbetare

Förlossningsvård och eftervård

Region Uppsalas förlossningsvård bedrivs idag enbart på den högsta vårdnivån. Att föda är i grunden en frisk process och den högsta vårdnivån är inte nödvändigt för alla födande. Inom ramen för Alliansens politiska överenskommelse Wikavtalet finns ett pågående arbete att undersöka förutsättningarna för att erbjuda förlossningsvård på fler vårdnivåer, till exempel genom att upphandla en barnmorskeledd normalförlossningsklinik och erbjuda vård i hemmet i form av assisterad hemfödsel.

Vi vill även att Region Uppsala ska kunna samverka med närliggande regioner för att fler familjer ska få närmare förlossningsvård. Med målsättningen trygg förlossning och trygga familjer fortsätta arbetet mot målet en barnmorska per födande i aktiv fas och ta upp arbetet med sammanhållen vårdkedja, min barnmorska.

Läs hela rapporten här! , 644 kB.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.