Hur går det med fossilbränslefria ambulanser?

Ambuland

Centerpartiets oppositionslandstingsråd Johan Örjes frågar åter fastighets- och servicenämndens ordförande när ambulanserna i Uppsala län kommer att köras på förnybara bränslen.

– I februari fick jag besked att tester skulle inledas under våren och att en utvärdering skulle göras under hösten. Jag vill nu veta hur testerna utfallit och när länets ambulanser kommer att köras på icke-fossila bränslen.

Utvecklingen på bränslesidan har gått snabbt och i dag kör till exempel en allt större del av länets bussar på förnybara bränslen i vanliga dieselmotorer.

– Under alliansen styre slog vi fast ambitionen att landstinget i Uppsala län ska vara helt fossilbränslefritt till år 2020, och från Centerpartiet är det viktigt att trycka på för att det målet ska nås, även om vi inte sitter med i styret, säger Johan Örjes (C).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.