Integration i hela länet

Integration

Det är bra för oss att nya människor kommer till Sverige och länet, men det är också en utmaning. I grunden har var och en som kommer hit ett eget ansvar för att bli en del av och bidra till det gemensamma. Vi tror verkligen på människans förmåga och vilja att ta ansvar för sitt eget liv. För att lyckas behöver vi hjälpas åt så att alla så snabbt som möjligt finner sig tillrätta i sitt nya hemland. Det blir bäst när alla kommuner tar sitt ansvar. Eftersom alla kommuner ser olika ut behöver vi ett flexibelt system som ger utrymme att ”laga efter läge”.

När vi blir fler, behöver vi också fler jobb. Att snabbt få sitt första jobb är A och O för att kunna bli självständiga och självförsörjande.

Eftersom 4 av 5 jobb skapas i de små och medelstora företagen är det bästa vi kan göra, att skapa ett blomstrande företagsklimat. Ett sätt är att göra det både enklare och billigare att anställa.

Hur vi bor påverkar både integrationen och hur vi mår. Då handlar det om att bygga och planera så att människor från olika grupper möts. Det gör vi bäst om vi inte ensidigt samlar alla nyanlända på ett och samma ställe, vilket ofta är i centralorten. Landsbygden erbjuder många gånger både större och billigare bostäder, och en fantastisk miljö.

Centerpartiet är ett liberalt parti som välkomnar mångfald och värnar den enskilda individen. Vem du än är ska du ha samma möjlighet att leva ditt liv.

Centerpartiet i Uppsala län vill:

Att asylboenden aktivt kontaktas för att inventera kompetenser och yrkesgrupper, så att våra företag får tillgång till all den kompetens de behöver för att kunna växa och utvecklas.

Att alla aktörer verkar för ett blomstrande företagsklimat i hela länet.

Att civilsamhället ges de bästa förutsättningar för att kunna fullfölja sina visioner om att hjälpa till i samhällsbygget.

Att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter att leva sina liv i Uppsala län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.