Trygghet i hela länet

polisen

De flesta brott begås lokalt och löses bäst lokalt. Därför vill vi ha en polis som är lokalt rotad och tillgänglig. Synliga poliser på gatan, festivalen eller på fotbollsmatchen ger en känsla av trygghet. Därför är det viktigt för Centerpartiet att fortsätta arbetet med fler poliser som känner sin ort väl och vet var insatserna gör störst skillnad.

Vi vill att polisen ska ha resurser och visa ett större intresse också för brott som anses vara mindre allvarliga. I områden dit det tar lång tid för polisen att komma finns en fara att invånarna känner sig förbisedda. Så vill vi inte ha det. För brottsoffret är brottet alltid allvarligt och att bli sedd och hörd av polisen när man blivit utsatt för ett brott är mycket viktigt för oss medborgares förtroende för rättsväsendet.

Om det börjar brinna eller om det blir en kraftig storm är det viktigt att vi kan känna oss säkra och trygga med att få den hjälp vi behöver. Då behövs en välfungerande räddningstjänst i alla delar av länet. Räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar och det behövs en välutvecklad samverkan mellan kommunerna.

Vi vill säkerställa en tillgänglig ambulanssjukvård på likvärdig nivå i hela länet. I delar av vårt län tar det för lång tid innan ambulansen kommer under vissa delar av dygnet. Den otryggheten ska inte någon behöva ha när man blir sjuk. Det är också viktigt att arbeta för att stärka tryggheten för vårdpersonal, till exempel på akutmottagningar. Alla invånare ska ha tillgång till bredband och telefoni för att kunna larma ambulans, räddningstjänst och polis.

Centerpartiet i Uppsala län vill:

Att fler poliser ska vara synliga och tillgängliga i alla delar av vårt län, samt att åklagare stöttar polisen så att vi känner att rättssamhället håller ihop.

Att räddningstjänst ska finnas tillgänglig i hela länet.

Att alla våra medborgare ska ha tillgång till bredband och telefoni

Att det ska finnas tillgänglig ambulanssjukvård på likvärdig nivå i hela länet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.