Vad är Närodlad politik?

Närodlad politik innebär att besluten tas så nära dem det gäller som möjligt. Vi tycker det är helt rimligt att vi alla ska kunna påverka vår egen vardag. Det handlar både om öppenhet och självbestämmande men också om en ansvarsfull, grön, jordnära och frihetlig decentralistisk politik.

Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska ligga. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela länet är varandras förutsättning.

Närodlad politik är också vardagsnära saker som nya cykelvägar, närproducerad mat på förskolan och på serviceboendet, att bredband finns över hela vårt län så att vi kan arbeta var vi vill, och att vi kan få tag på räddningstjänsten om och när det behövs. Det handlar helt enkelt om det självklara, att skapa likvärdiga förutsättningar för oss att leva, bo och jobba överallt i hela vårt län.

Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och som fortfarande är drivkraften i vårt politiska arbete.

Centerpartiet arbetar för att hela Uppsala län ska utvecklas hållbart och må bra. Växande företag, ett starkt miljöengagemang, där landsbygden och städerna existerar i ett samspel med varandra är grunden för detta.

För Centerpartiet är det självklart att en hållbar utveckling också innebär en ekonomiskt hållbar utveckling. Det betyder att ta ansvar för en långsiktigt god hushållning i den offentliga ekonomin. För att vi ska få resurser till den gemensamma välfärden behöver länets företag få de bästa förutsättningarna för att växa och utvecklas.

Närodlad politik ser ingen motsättning med en fungerande marknad som ger stor valfrihet, och våra gemensamt skattefinansierade utgifter för vård och skola. Tillsammans utgör de en förutsättning för ett tryggt, sammanhållet och långsiktigt hållbart samhälle.

Närodlad politik med vardagsnära beslut ger oss ett starkt samhälle. Där får du och jag vara med och ta ansvar för trygghet och solidaritet i Uppsala län.

Vi bryr oss om hela Uppsala län!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.