Toppkandidater


Centerpartiets toppkandidater

#2 Unn Harsem
Unn är född i Värmland men flyttade till Uppsala som tonåring. Hon pluggade på Ångström till maskiningenjör. Efter examensarbetet började hon jobba i läkemedelsindustrin. Där har hon haft en rad olika jobb; laboratorieingenjör, lean-koordinator, gruppchef och projektledare för att nämna några.

Unn engagerade sig i Centerpartiet eftersom hon brinner för miljöfrågor och vill se ett liberalt samhälle fritt från nationalism och populism. Hon tror att människor vet bäst själva och vill att alla ska ha möjlighet att forma sina egna liv – politiken ska hellre jobba med morötter än med tvång för att förändra samhället i en grön och hållbar riktning. Lokalt i Uppsala vill Unn förhindra att staden byggs sönder och säkerställa att det byggs bra bostäder till rimliga priser – grönska är viktigt för trivsel och människor måste ha råd att bo i det som byggs. Dessutom tycker Unn att det måste vara praktiskt att bo i Uppsala. Människors liv ska inte krånglas till, därför måste det finnas bra kollektivtrafik men det måste också gå att ta sig fram med bil och cykel.

#4 Zahrah Lifvendahl
Zahrah är sprungen ur den uppländska leran, uppvuxen på en gård strax utanför Vänge. Efter Jällaskolan läste hon agronomprogrammet på SLU. Zahrah brinner för miljöfrågor, landsbygdsutveckling och företagande på landsbygden, särskilt lantbruksföretagande. Hon menar att hållbar och bärkraftig lokal livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling är en av våra livsnerver. Det ska finnas goda förutsättningar inte bara för att bo på landsbygden, utan även för att leva och verka på landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.