Vilka tre frågor är viktigast inför valet?

Jonas Peterson, gruppledare, svarar

Här kommer Centerpartiets tre viktigaste frågor i valet 2022 för Uppsala kommun

1. Uppsala ska växa hållbart
Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, men utbyggnaden av staden måste ske varsamt och med omtanke till närboende. Vi värnar Uppsalas särart och vill se fler studentbostäder och vi slår vakt om bra boendemiljöer med närhet till grönområden, förskolor, skolor och service samt att tillväxten ska komma hela kommunen till del


2. Uppsala ska fokusera på miljö och klimatet
Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi anser att Uppsala kommun ska bedriva ett ambitiöst och resultatorienterat miljö- och klimatarbete. Kommunen har i dagsläget ambitiösa mål men brister i verkställighet och uppföljning.


3. Uppsala ska ha ett bra företagsklimat
Våra företag är grunden för att vi ska kunna fortsätta finansiera skola, vård- och omsorg. Därför är ett bra företagsklimat helt avgörande för oss centerpartister. Kommunen måste förenkla företagares vardag, ha en mer positiv attityd till företagen och etablera en servicekultur inom sin egen organisation.

Relaterade blogginlägg