Jonas Petersson

Personbild


Ledamot i kommunstyrelsen

Ledamot i kommunfullmäktige

Vice ordförande i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Jonas bor i Ulleråker och arbetar som systemintegratör. Han är aktiv i Centerpartiet för att ge medborgarna större frihet och ansvar. Det ger medborgare med självförtroende och ett hållbart växande samhälle, ett närodlat samhällsbygge. Jonas är ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige samt vice ordförande i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Du kan kontakta Jonas via formuläret nedan om du har frågor om Centerpartiets lokala politik eller lokala företrädare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.