Mats Åhlund

Personbild


Kommunfullmäktigeledamot
Vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mats är kommunfullmäktigeledamot sedan valet 2018 och 2:e vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden sedan januari 2019. Han är numer pensionerad och bor i Industristaden men har en yrkesbakgrund inom polisen och rättsväsendet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.