Ehsan Nasari

Personbild


Gruppledare

Kommunalråd

Ledamot i Kommunstyrelsen

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ander vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Ledamot i Lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet)

Ledamot i Näringslivsrådet

Ehsan Nasari är gruppledare och Centerpartiets kommunalråd i Uppsala kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.