Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Mattias Johansson

Mattias Johansson

Personbild


Kommunfullmäktigeledamot
Ersättare i arbetsmarknadsnämnden

Mattias arbetar med samhällskontakter och hållbarhet i ett industriföretag och bor med sin familj i Dalby-Tuna söder om Uppsala. Han är särskilt intresserad av frågor som rör klimat, kemikalier, vatten och biologisk mångfald.

Mattias är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i arbetsmarknadsnämnden. Han sitter också med i styrgruppen för Centerpartiets nationella miljönätverk samt är ledamot av Centerpartiets Internationella Kommitté.