Mattias Johansson

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i kulturnämnden

Mattias arbetar med samhällskontakter och hållbarhet i ett industriföretag och bor med sin familj i Dalby-Tuna söder om Uppsala. Han är särskilt intresserad av frågor som rör klimat, kemikalier, vatten och biologisk mångfald.

Mattias är ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kulturnämnden. Han sitter också med i styrgruppen för Centerpartiets nationella miljönätverk, är ledamot iCenterpartiets Internationella Kommitté och ledamot i Centerpartiets partistyrelsen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.