Infrastruktur på landsbygden

Ett ständigt aktuellt ord är ”infrastruktur”. Det har
varit så i decennier, ja faktiskt i ett helt sekel eller mer. På Wikipedia lär
man sig att infrastruktur är anläggningar som kostar väldigt mycket och som
används dagligen av samhället. Det finns många typer av anläggningar som stämmer bra med den definitionen. Elkraft, vägar, järnvägar och telekommunikation är
tydliga exempel. Det finns ännu fler och en del av dem inte alltid lika
självklara.Viss infrastruktur täcker hela jordklotet. Exempelvis kan vi lyfta telefonluren och prata med vem vi önskar, oavsett var han eller hon befinner sig. Visst är teknikutvecklingen imponerande.

Annan infrastruktur är nationell eller ibland regional. För människorna på landsbygden seglar det nu upp ett hot om nedläggning av kopparnätet. På sina håll är det redan ett faktum och för andra är det nära förestående. Och detta utan att det alltid finns en fullgod ersättning. Den som vill sköta hela eller delar av sitt jobb hemifrån får svårigheter och bonden som behöver snabb och säker uppkoppling till sin mjölkrobot kan inte fullt ut utnyttja sin investering.

En framtida lösning är fibertekniken. Den finns redan på många håll, främst i städer och tätorter, men på landsbygden går utbyggnaden på många håll väldigt trögt. I tätorten med dess många anslutningar på varje fiberkilometer, finns en lönsamhet som gör att kommersiella lösningar blir intressanta. På landsbygden där det ibland krävs flera kilometer kabel för att nå en enda abonnent, behövs det samhällsstöd för att land och stad ska kunna verka på lika villkor.

Landsbygden engagerar sig hårt för att få fiber. I fiberföreningar planerar man hur kabel ska dras, hur man ska få med så många som möjligt i projekten, kontaktar markägare, skriver avtal, gör upphandlingar och mycket mer. Detta arbete bedrivs helt ideellt. Men utöver detta behövs rejält ekonomiskt stöd från samhället. Inte enbart i en begränsad omfattning som räcker till dem som kommer först till kvarn.

Den nya tekniken är redan här. Det är en rättvisefråga att alla kan få del av den nu! För att ersätta det kopparnät som är under avveckling och för att fullt ut kunna ta del av nätets alla möjligheter.

Per Norstedt (C)

Ersättare i landstingsfullmäktige,

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.