Eda

Vi vill utveckla våra fritidsanläggningar för kommuninvånarna, men även som besöksattraktioner!

  • Vi vill bredda kultur- och fritidslivet för att nå invånare i alla åldrar.
  • Vi vill ha mer resurser till kulturaktiviteter.

Vi vill utveckla våra fritidsanläggningar för kommuninvånarna, men även som besöksattraktioner. Vi vill också se över bidragsdelen som legat stilla i många år.

Bredda kultur- och fritidslivet för att nå invånare i alla åldrar.

För att locka människor att bo i Eda behöver vi kunna erbjuda ett utbud av
aktiviteter för en meningsfull fritid. Vi vill satsa mer på aktiviteter för människor i
alla åldrar. Noresund och Valfjället är två anläggningar som med utökad samverkan
är på väg att utvecklas till en året runt anläggning

Mer resurser till kulturaktiviteter.

Vi vill se en ökad satsning på lokala kulturaktiviteter. I Eda kommun har vi ett
aktivt kultur- och föreningsliv. I många fall handlar det om ideella krafter som
lägger hundratals timmar på att få verksamheterna att fungera. Att i livets olika
skeden stimuleras både fysiskt och psykiskt genom att det ges möjlighet att delta i
aktiviteter, tror vi förbättrar folkhälsan.

Vi har mycket bra i kommunen att förvalta och utveckla, mycket som vi kan göra
ännu bättre. Det finns föreningar som kämpar med t.ex ekonomi eller
arbetsgivaransvar och det är en utmaning att få personer att engagera sig i
civilsamhället. Kommunen kan stärka det civila samhället genom att stötta
ekonomiskt och kompetensmässigt.

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.