Eda

Aktiv fritid

Vi vill utveckla våra fritidsanläggningar för kommuninvånarna, men även som besöksattraktioner!

  • Stöden till lönebidrag, drift och underhåll behöver höjas för att minska trycket på föreningarna och därmed ge möjligheter till bibehållen standard på våra anläggningar
  •  Vi vill tillsammans med förenings- och näringslivet utveckla fritidsområdet Noresund till en åretrunt anläggning. Vi ska också fortsätta utveckla Valfjället i samma riktning

Vi vill utveckla våra fritidsanläggningar för kommuninvånarna, men även som besöksattraktioner. Vi vill också se över bidragsdelen som legat stilla i många år.

Stöden till lönebidrag, drift och underhåll behöver höjas och i framtiden indexregleras för att minska trycket på föreningarna. Det ger möjligheter till bibehållen standard på våra anläggningar.
Vi önskar att kommunen själva eller tillsammans med någon annan organisation driver fritidsverksamhet i de tre tätorterna.

Eda kommun ska tillsammans med förenings- och näringslivet utveckla fritidsområdet Noresund till en åretruntanläggning. Vi ska också fortsätta utveckla Valfjället i samma riktning.

I Eda kommun har vi ett aktivt kultur och föreningsliv med ett 150-tal föreningar. I många fall handlar det om ideella krafter som lägger hundratals timmar för att få verksamheterna att fungera. Att i livets alla skeenden stimuleras både fysiskt och psykiskt, genom att ges möjligheten att delta i aktiviteter som kan vara allt från idrott till att gå på museum eller lyssna på en konsert, förbättrar folkhälsan. Genom att invånarna håller sig friska längre upp i åldrarna minskar samhällskostnaderna.

Vi har mycket bra i kommunen att fortsätta förvalta och utveckla, mycket som vi kan göra ännu bättre. Det finns föreningar som kämpar med t.ex. ekonomi eller arbetsgivaransvar och det är en utmaning att få personer att engagera sig i civilsamhället. Kommunen kan stärka det civila samhället genom att stötta ekonomiskt och kompetensmässigt.

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.