Eda
Centerpartiet lokalt
  • / Kommunalt program

Handlingsprogram 2018

Vår vision: Edas invånare ska vara nöjda med kommunens samhällsservice och vi ska ha ett gott företagsklimat.

Centerpartiet i Eda ser framåt och vill utveckla kommunen. Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid oavsett var du bor. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön.

Utifrån det formar vi vår politik.

Vi vill verka för att Eda kommun har en god ekonomi och skall kunna ge besked om hur skattepengarna används.

Läs mer om vad vi vill:

Mat och miljö

Skola och barnomsorg

Aktiv fritid

Vård och omsorg

Landsbygdsutveckling