Eda

Vi ska ha en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas!

  • Vi vill erbjuda en bra utbildning som ger möjlighet till ökad integration.
  • Vi strävar efter likvärdig kvalitet i kommunens skolor
  • Barnomsorgen ska finnas nära och stor vikt ska läggas vid en god inne- och
    utemiljö.
  • Vi vill satsa på ungas hälsa

Vi ska ha en skola anpassad för alla, där de minsta inte får för lång resväg. Alla barn ska få en så bra utbildning att de får godkända betyg och kan läsa vidare för att få sina drömyrken.
Utbildning är grundstenen i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas.

BRA UTBILDNING GER MÖJLIGHET TILL ÖKAD INTEGRATION.

Utbildning är grundstenen i vårt demokratiska samhälle, därför behöver vi en skola
där varje elev får förutsättningar att lyckas. Det är i klassrummet som en duktig
lärare som brinner för sitt ämne, ger varje elev de bästa förutsättningar. En god
arbetsmiljö för både elever och lärare krävs.

Elever i alla åldrar ska inspireras i en bra skola så att de får godkända betyg och
kan läsa vidare till sina drömyrken.

Sträva efter likvärdig kvalitet i kommunens skolor

Barnen är framtiden för Eda kommun och vi vill se varje elevs potential och ge
dem samma förutsättningar. Alla barn i Eda kommun ska känna sig viktiga och att
de går en god och kvalitativ framtid till mötes. Nyckeln till framgång är tillräckligt
med personal i skolan. Vi verkar fortsatt för att behålla nuvarande skolstruktur om
rätt förutsättningar finns.

Barn i behov av särskilt stöd, som ”hemmasittare” har speciella behov av t.ex. lugn
och ro och lokaler anpassade därefter. Där har kommunen en viktig roll att ge de
ungdomarna en bra start i livet.

Barnomsorgen ska finnas nära och stor vikt ska läggas vid en god inne- och utemiljö.

Vi har under mandatperioden på Centerpartiets initiativ byggt ut barnomsorgen
med en helt ny väl fungerande förskola i Charlottenberg.

Det är viktigt att föräldrar kan få barnomsorg utifrån sina önskemål och att det inte
är långa kötider.

Ungas hälsa

Vi har en väl fungerande familjecentral som tar hand om familjen och de allra
yngsta barnens behov. Vi ser att det fortsatt finns ett behov för äldre barn och
ungdomar, inte minst med den ökande psykiska ohälsan i samhället. Vi anser att en
tidig insats med en välutbildad personal är en väl investerad resurs för våra
ungdomar

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.