Eda

Mer närproducerad och klimatsmart mat inom de kommunala verksamheterna!

  • Vi har en strategi för att förse kommunen med förnybar energi som t ex solenergi
    och vindkraft.
  • Vi vill Öka självförsörjningsgrad och mer närproducerad och klimatsmart mat
    inom de kommunala verksamheterna.
  • Vi vill öka antalet tillgängliga laddstolpar för elbilar.

En strategi för att förse kommunen med förnybar energi som t ex solenergi
och vindkraft.

För Centerpartiet är en av de viktigaste frågorna att kunna ställa om till förnybar
energi. För Edas del betyder det i första hand utveckling av sol- och
vindkraftslösningar. Ved och andra biobränslen kommer också att få ökad
betydelse. Centerpartiet i Eda vill fortsätta det strategiska arbetet med att se till att
Eda blir mer självförsörjande på el.

Ökad självförsörjningsgrad och mer närproducerad och klimatsmart mat
inom de kommunala verksamheterna.

Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta över.
Matproduktionen håller landskapet öppet, skapar kulturvärden och nya jobb.
Inom de kommunala verksamheterna vill vi öka andelen närproducerad och
klimatsmart mat. Kommunen ska upphandla mat som är i nivå med svensk
lagstiftning gällande tex djurskyddsområdet. Kvalitet ska efterfrågas i offentliga
upphandlingar, inte bara pris.

Öka antalet tillgängliga laddstolpar för elbilar.

För att möta behovet av fossilfria alternativ behöver vi snarast skapa en
laddinfrastruktur för elbilar som täcker in hela kommunen.

Miljömedvetenhet i kommunal verksamhet anser vi är angeläget.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.