Eda

Vård och omsorg ska vara av hög kvalité. Digitalisering ska göra vården tillgänglig, effektiv och säker!

  • VI vill stärka omsorgen genom en ökad satsning på vård och personal
  • Vi vill höjd kvalitét på omsorgen genom modern teknik
  • Vi anser att arbetsmiljön behöver bli bättre

Vård och omsorg ska vara av hög kvalitet. Digitaliseringen ska göra vården tillgänglig, effektiv och säker.

Stärkt omsorg genom en ökad satsning på vård och personal

Vi vill satsa på en fortsatt utbyggnad av kommunens demensboende för att ge våra
äldre ett gott liv med hög kvalitet på vård och omsorg. Bra möjligheter till
dagaktiviteter för invånare med demensdiagnos är en kvalitetshöjare.
En stor utmaning är att ha rätt kompetens personalmässigt för den allt mer
avancerade vård som kommunen behöver bedriva i framtiden. Samverkan med
Regionens olika vårdnivåer blir alltmer viktigt för att klara av uppdraget.

Höjd kvalitét på omsorgen genom modern teknik

Vi vill fortsatt delta i utvecklingen av moderna hjälpmedel och utnyttja de
möjligheter som tekniken ger för att ge våra vårdtagare bästa möjliga livskvalitet.
Alla invånare som har hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt för brukare och
anhöriga och antalet personal bör begränsas till max 10 st/2 veckor.

Arbetsmiljön behöver bli bättre

Vi tycker det är viktigt att man mår bra, både på och av jobbet. Då behövs
satsningar för att arbetsgivaren skall kunna bedriva ett förebyggande
arbetsmiljöarbete. Det vill vi vara delaktiga i.

Funktionsnedsättning

LSS-lagen är en rättighetslag som ger personer med funktionsnedsättningar
möjlighet att ha en fungerande vardag hemma och att delta i samhällslivet,
fritidsaktiviteter, ha ett arbete och studera.
Vi vill erbjuda LSS-boenden som främjar personlig utveckling, utifrån de boendes
förutsättningar och behov. Vi vill även göra det lättare för alla med
funktionsnedsättningar att arbeta eller studera och ge äldre med intellektuell
funktionsnedsättning ett värdigt åldrande.

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.