Säffle
Centerpartiet lokalt

Våra politiker

Urval av Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige val 2014, samlade i Silvénska parken i Säffle

Övre raden fr vänster: Anita Karlsson, Madeleine Andersson, Birgitta Edvardsson Kyrk, Agneta Andersson Pettersson, Bengt Enneby, Karin Täppers, Felicia Pettersson, Lena Karlsson. Lisbet Westerberg.Nedre raden fr vänster: Timmy Svensson, Erik Evestam, Markus Bäckström, Dag Rogne, Ulf Truvered, Patrik Karlsson, Anders Nyborg

 

Ovan kan Du se ett urval av våra kandidater till kommunfullmäkltige i valet 2014. Dessa kandidater var framtagna i en process där varje enkild medlem i Centerpartiet Säffle fick möjlighet att tycka till. De placerades i tur och ordning på vår valsedel för kommunvalet. I kommunfullmäktige har Centerpartiet sedan valet 2014 , 10 platser utifrån hur invånare i Säffle röstade. Turordningen i kommunfullmäktige bland centerpartiets kandidater fastställdes utifrån varje kandidats antal personröster. Sittande i kommunfullmäktige är alltså folkvalda.

I kommunens övriga nämnder, bolag och övriga råd och stiftelser representeras Centerpartiet av ledamöter som valts ut av partiets egen valberedning. Antalet platser som Centerpartiet har i de olika nämnderna, bolagen och övrigt har förhandlats med övriga partiet utifrån valresultat och är en så kallad parlamentarisk spegling av folkets röster.