Nämnder och Styrelser


Våra förtroendevalda i nämnder och styrelser, samt andra uppdrag.

sol-has-bg

Nämnder och Styrelser

Kommunstyrelsen (Ledamot) + KSAU, Carina Sundbom


Kontakt:

E-post: carina.sundbom@centerpartiet.se

Mobil: 070-219 57 92

 

Övriga uppdrag: Krisledningsnämnd, Integrationsrådet,  Företagsarkivet Västerbotten,

Styrgrupp Norrboniabanan.

Södra Hedensbyn

 

Kommunstyrelsen (Ledamot), Maria Bernsson


Kontakt:

E-post: maria.bernsson2@gmail.com

Mobil: 070-554 03 44


Övriga uppdrag: RÅFF, Skellefteå Kommunala Pensionärsråd 

MyckLe


Bygg- och Miljönämnd (Ledamot+ Ers.AU), Tobias Holmström


Kontakt:

E-post: holmstrom.tobias@gmail.com

Mobil: 073-337 16 96


Övriga uppdrag: Demokratiberedningen.

Västra Eriksberg


Bygg- och Miljönämnd (Ersättare), Stefan Pettersson


Kontakt:

E-post: petterssonstefan06@gmail.com

Mobil: 070-559 95 29


Ljusvattnet


Fritidsnämnd (Ledamot+ Ers.AU), Stig Eriksson


Kontakt:

E-post: stig.e@bodbysund.nu

Mobil: 070-695 06 24


Bodbysund


Fritidsnämnd (Ersättare), Anna Morén


Kontakt:

E-post: anna.moren77@gmail.com

Mobil: 072-972 61 93


Lövånger


För- och Grundskolenämnd (Ledamot), Katarina Larsson


Kontakt:

E-post: katarina.larsson87@gmail.com

Mobil: 070-274 46 65

 

Burträsk

 

För- och Grundskolenämnd (Ersättare), Carina Strand


Kontakt:

E-post: strandcarina@hotmail.com

Mobil: 070-679 03 71


Centrum


Gymnasienämnd (Ledamot), Kjell Bergmark


Kontakt:

E-post: kjell.bergmark@centerpartiet.se

Mobil: 070-519 87 97

 

Övriga uppdrag: FRIS, KF:s valberedning. 

Degerbyn

 

Gymnasienämnd (Ersättare), Kornelia Paulander


Kontakt:

E-post: kornelia.paulander98@gmail.com

Mobil: 072-578 88 99


Stämningsgården


Konsument- och Överförmyndarnämnd (Ledamot), Agneta Pohjanen


Kontakt:

E-post: agneta.e.pohjanen@skelleftea.se

Mobil: 070-554 51 64

 

Bergsbyn

 

Kulturnämnd (Ledamot), Ann-Christin Falkman


Kontakt:

E-post: ankifa2@gmail.com

Mobil: 070-355 05 91


Bureå


Nämnd för Lokal- och Support (Vice ordf.+AU), Leif Holmqvist

 

Kontakt:

E-post: leif0910@gmail.com

Mobil: 070-330 33 29

 

Övriga uppdrag: Gemensam Måltidsnämnd.

 

Kåge

 

Nämnd för Lokal- och Support (Ersättare), Olle Markgren

 

Kontakt:

E-post: olle.markgren@kallbomark.se

Mobil: 070-829 09 09

 

Övriga uppdrag: Godeman vid fastighetsbildning för jord- och skogsbruk.

 

Norra Källbomark

 

Personalnämnd (Ledamot), Ellinor Forssell-Lindberg

 

Kontakt:

E-post: forssell.lindbergs@yahoo.se

Mobil: 070-516 92 21

 

Bjurfors

 

Samhällsbyggnadsnämnd (Ledamot+ AU), Gabriella Rymark

 

Kontakt:

E-post: gabriella@rymark.com

Mobil: 070-379 46 16

 

Norrböle

 

Samhällsbyggnadsnämnd (Ersättare), Leif Wikberg

 

Kontakt:

E-post: leif.wikberg@fastec.se

Mobil: 070-517 54 97

 

Ostvik

 

Socialnämnd (Ledamot), Håkan Andersson

 

Kontakt:

E-post: hakan.andersson@centerpartiet.se

Mobil: 070-371 21 09

 

Övriga uppdrag: Skellefteå Nödhjälpsstiftelse.

Kåge

 

Socialnämnd (Ersättare), Anna From-Lindqvist


Kontakt:

E-post: anna@euniqem.com

Mobil: 070-218 19 56


Centrum


Valnämnd (Ledamot), Stig Eriksson

 

Kontakt:

E-post: stig.e@bodbysund.nu

Mobil: 070-695 06 24

 

Bodbysund

 

Kommunrevision (Revisor), Philip Cohen

 

Kontakt:

E-post: philco@pjilipcohen.se

Mobil: 070-531 24 44

 

Bergsbyn

 

Skellefteå Stadshus AB (SSAB) (Ledamot), Carina Sundbom


Kontakt:

E-post: carina.sundbom@centerpartiet.se

Mobil: 070-219 57 92

 

Södra Hedensbyn

 

Skellefteå Kraft AB (Vice ordf.), Conny Sandström


Kontakt:

E-post: h.connysandström@gmail.com

Mobil: 070-696 42 09

 

Öriga uppdrag:

bursiljum

 

Skellefteå Bostäder (SKEBO) (Ledamot), Kjell Bergmark


Kontakt:

E-post: kjell.bergmark@gmail.com

Mobil: 070-519 87 97

 

Degerbyn

 

Skellefteå Bostäder AB (SKEBO) (Ledamot), Anna Holmström


Kontakt:

E-post: holmstrom.anna88@gmail.com

Mobil: 073-814 01 81

 

Västra Eriksberg

 

Skellefteå Industrihus AB (Ledamot), Anders Rutdal

 

Kontakt:

E-post: anders.rutdal@gmail.com

Mobil: 073-047 11 06

 

Kåge

 

Skellefteå Buss AB (Ledamot), Anna From-Lindqvist

 

Kontakt:

E-post: anna@euniqem.com

Mobil: 070-218 19 56

 

Centrum

 

Skellefteå City Airport AB (Ledamot), Maria Sandström

 

Kontakt:

E-post: tradgardsmaria@gmail.com

Mobil: 070-571 45 76

 

Norrlångträsk

 

Norrbotniabanan AB (Ersättare), Carina Sundbom


Kontakt:

E-post: carina.sundbom@centerpartiet.se

Mobil: 070-219 57 92

 

Södra Hedensbyn

 

Stiftelsen Rismyrliden (Ersättare), Barbro Holmlund


Kontakt:

E-post: barbro.holmlund@bahnhof.se

Mobil: 070-218 48 92

 

SLIND

 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö (Ledamot), Anna From-LindqvistKontakt:

E-post: anna@euniqem.com

Mobil: 070-218 19 56


Centrum


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.