Vår Politik

Här kan ni läsa om våra visioner och den politik vi i Centerpartiet driver lokalt här i Skellefteå.

Här finner ni vår lokala politik. Här samlar vi relevant information för dig som vill veta mer om Centerpartiet i Skellefteå. Är det någon fråga ni saknar här går det bra att kontakta oss så svarar vi gärna på era funderingar.

Centerpartiet i Skellefteås valplattform för mandatperioden består av sex huvudpunkter. Under dessa rubriker finns den politik som vi anser behövs för att få Skellefteå kommun att växa, bli grönare, tryggare och mer företagsamt.

sol-has-bg

Vår Vision


Ett grönt, tryggt och växande Skellefteå

Centerpartiet har en vision om ett grönt, tryggt och växande Skellefteå, där stad och land går hand i hand, där alla behövs och får möjlighet att utvecklas.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Och på den grunden vill vi bygga Skellefteå. Vi i Centerpartiet tror på ett grönare, tryggare och attraktivare Skellefteå på väg mot 100 000 invånare.

Tillsammans arbetar vi Framåt: målmedvetet, långsiktigt och engagerat för att göra det möjligt. Vi blundar inte för problemen, vi presenterar lösningar och vi visar på möjligheter och inger hopp.

Centerpartiet vill Framåt!

FÖR SKELLEFTEÅS BÄSTA


Centerpartiet arbetar för Skellefteås bästa. Vi vill förvekliga idéen om en grön stad, framgångsrika landsbygder och ett gott liv hela livet. Det här förutsätter att det finns bra vägar och bra kollektivtrafik som binder samman hela kommunen. Det förutsätter att det är lätt att bygga och bo på landsbygderna och i stan, det förutsätter att skola, omsorg och hälsovård finns nära människorna och att våra barn och unga får en trygg uppväxt. Det förutsätter att det finns fritids- och kulturaktiviteter även på landsbygden och det förutsätter att företag och företagare får det stöd de behöver.

Centerpartiet har en politik för mer trygghet, en starkare välfärd och ökad valfrihet. Grunden i vår politik är individens frihet och alla människors lika värde. Dessa grundläggande värden är viktiga för alla och handlar om att ge varje människa kraft – gammal som ung. Vi vill att Skellefteå ska vara en härlig kommun att födas i, leva och bo i, att arbeta och besöka och att åldras i.

Centerpartiets viktigaste vallöfte:

Att hela kommunen, både stan och landsbygderna, kan ta positiv del av den snabba tillväxten som nu sker i Skellefteå. För Skellefteås bästa.

Tänk dig en stad, där älven blir en livsnerv i stadsbilden som binder samman de olika stadsdelarna, där de var för sig skapar trygga tillgängliga områden med närhet till skola och service. Och tänk dig en trygg och grön stad med liv och puls i centrum och med närheten till stadsdelarna som utformas som stadsbyar. Vår framtida stad är trygg, nära och grön.

Skellefteås landsbygder är bland de mest omfattande och innehållsrika i Sverige, med en natur som slår det mesta. Här finns havet och kusten, älvarna, sjöarna och tjärnarna, åkrarna och ängarna, skogarna, hedmarkerna och myrarna, bergen och dalarna. Och i denna väldiga yta bor människor i hus och på gårdar, i små och i stora byar, i mindre och större samhällen. Det är en ynnest och en rikedom för en kommun att ha tillgång till en sådan miljö att vårda och utveckla.

Våra barn och unga är viktiga i Skellefteå. Centerpartiet ser att det behövs både mindre och större förskolor och skolor med likvärdig utbildning och bra elevhälsovård. Detta för att tillgodose barnens bästa, pedagogernas arbetsmiljö och familjernas önskemål och behov.

Det behövs en nära och mer tillgänglig vård och äldreomsorg, en tryggare vardag, fler förebyggande hälsoinsatser för äldre, bättre stöd för den som vårdar en anhörig, möjligheter att arbeta även efter 65 år och fler bostäder även för äldre. Centerpartiet vill att seniorer ska kunna ta del av det goda som samhället har att erbjuda och att de äldres erfarenhet ska tas till vara.

Företag behövs för att Skellefteå ska växa och må bra. Det behövs både små företag och växande företag som kan skapa nya jobb, liksom de stora industrierna bidrar. Centerpartiet vill göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Det behövs en företagspolitik som fokuserar på möjligheter och mindre på krångel samt ett företagsklimat som stärker näringslivet. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd. Centerpartiet i Skellefteå har många ideér för företagande och jobb att förverkliga.

Vi i Centerpartiet vill att våra landsbygder och vår stad ska utvecklas tillsammans. För en attraktiv landsbygd gynnar även staden och en attraktiv stad kan alla ta del av.

För Skellefteås bästa!

Centerpartiets program för Skellefteås bästa:

  • Skellefteå - Den gröna, trygga och nära staden
  • Framgångsrika landsbygder är en förutsättning för ett hållbart växande Skellefteå
  • Ett gott företagsklimat - för Skellefteås bästa
  • Ett gott liv för Skellefteregionens seniorer
  • Barn och unga i Skellefteå
  • Klimatomställning och miljöansvar

Det här vill vi förverkliga tillsammans med dig och alla andra vars hjärta slår för Skellefteå. Vi i Centerpartiet kallar det:

För Skellefteås Bästa

 Du kan läsa mer om eller ladda ner våra program i länkarna till höger.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.