Sorsele
Centerpartiet lokalt

Sorsele

Välkommen till Centerpartiet i Sorsele

Kontakta oss om du är intresserad av att engagera dig!  

Det här tycker vi!

Det är i de små företagen jobben skapas.

-4 av 5 jobb skapas i de små företagen, för Sorseles framtid behöver vi fortsätta att jobba med att förbättra företagsklimatet för fler och växande företag.


Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas.

-För ett fungerande skogsbruk i Sorsele behöver äganderätten stärkas. Markägare som får sin brukanderätt inskränkt ska ha skälig ersättning.

-Nej till nationalpark och utökade reservatsbildningar i Sorsele.

-Avskaffa det generella strandskyddet, så att det går att bygga i områden med gles bebyggelse.

-Fler poliser i glesbygd.


Alla har rätt till en trygg och nära vård.

-Folktandvården måste finnas och fungera i alla kommuner, även i Sorsele!

-Primärvården måste tillföras mer resurser för en närmare och tryggare vård för alla.

-Förlossningen i Lycksele ska finnas kvar.


Vi får inte låta Sverige klyvas

-I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb och god samhällsservice i hela landet.

-Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.


Besluten ska fattas nära människor

-Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val, för oss betyder det att politiska beslut ska fattas nära den det berör.

-Makten ska decentraliseras och beslut om exempelvis rovdjurs, markfrågor och strandskyddsfrågor ska fattas lokalt och inte i Stockholm eller Bryssel.

 

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.