Sorsele

Välkommen till Centerpartiet i Sorsele

Kontakta oss om du är intresserad av att engagera dig!  

Det här tycker vi!

Det är i de små företagen jobben skapas.

- 4 av 5 jobb skapas i de små företagen, för Sorseles framtid behöver vi fortsätta att jobba med att förbättra företagsklimatet för fler och växande företag.


Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas.

- För ett fungerande skogsbruk i Sorsele behöver äganderätten stärkas. Markägare som får sin brukanderätt inskränkt ska ha skälig ersättning.

- Nej till nationalpark och utökade reservatsbildningar i Sorsele.

- Avskaffa det generella strandskyddet, så att det går att bygga i områden med gles bebyggelse.

- Fler poliser i glesbygd.


Alla har rätt till en trygg och nära vård.

- Folktandvården måste finnas och fungera i alla kommuner, även i Sorsele!

- Primärvården måste tillföras mer resurser för en närmare och tryggare vård för alla.

- Förlossningen i Lycksele ska finnas kvar.


Vi får inte låta Sverige klyvas

- I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb och god samhällsservice i hela landet.

- Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.


Besluten ska fattas nära människor

- Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val, för oss betyder det att politiska beslut ska fattas nära den det berör.

- Makten ska decentraliseras och beslut om exempelvis rovdjurs, markfrågor och strandskyddsfrågor ska fattas lokalt och inte i Stockholm eller Bryssel.


sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.