Distriktsstyrelsen sammanträder

Under mötet kommer distriktsstyrelsen att yttra sig över inkomna motioner inför distriktsstämman.