Extrainsatt sammanträde distriktsstyrelsen

Under mötet kommer distriktsstyrelsen att svara på Framtidsagendan.