Förtroenderåd

Centerpartiets förtroenderåd diskuterar och beslutar om Framtidsagendan.