Förtroendevalda Region Västerbotten

Här finns namn och kontaktuppgifter till de som för Centerpartiets vägnar har uppdrag i Region Västerbotten, och de organ som väljs via regionen.

Regionfullmäktige södra valkretsen


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ewa-May Karlsson, gruppledare

Maria Olofsson

ewamay.karlsson@regionvasterbotten.se

maria.k.olofsson@gmail.comLars Bäckström

Kerstin Sjöström

lars.backstrom@regionvasterbotten.se

kerstin.sjostrom@centerpartiet.seOlle Edblom

Daniel Öhgren

olle.edblom@regionvasterbotten.se

daniel.ohgren@gmail.comSaid Awmuuse

Ann-Kristin Strandman

saidmnm@gmail.com

astrandman@hotmail.comRegionfullmäktige norra valkretsen


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Håkan Andersson

Ann-Christin Falkman

hakan.andersson@regionvasterbotten.se

ankifa2@gmail.comCarina Sundbom

Kjell Bergmark

carina.sundbom@centerpartiet.se

kjell.bergmark@centerpartiet.se
Bo-Martin Alm


bomartin69@hotmail.seRegionfullmäktige västra valkretsen


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Maria Kristoffersson

Eva Mörtsell

maria.kristoffersson@centerpartiet.se

eva.mortsell@centerpartiet.seUrban Larsson

Jarl Folkesson

urban.larsson@regionvasterbotten.se

jarlfolk@gmail.com
Kerstin Olla Grahn


kerstin.olla@gmail.comRegionstyrelsen


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ewa-May Karlsson

Urban Larsson

ewamay.karlsson@regionvasterbotten.se

urban.larsson@regionvasterbotten.seHåkan Andersson


hakan.andersson@regionvasterbotten.se
Regionstyrelsens arbetsutskott


Ordinarie ledamot

Ersättare

Ewa-May Karlsson

Håkan Andersson

ewamay.karlsson@regionvasterbotten.se

hakan.andersson@regionvasterbotten.seHälso- och sjukvårdsnämnden


Ledamot

Ersättare

Lars Bäckström, vice ordförande + ledamot arbetsutskott

Ann-Christin Falkman

lars.backstrom@regionvasterbotten.se

ankifa2@gmail.comPrimärvård- och tandvårdsutskottet


Ledamot


Ewa-May Karlsson


ewamay.karlsson@regionvasterbotten.se
Utskottet för funktionshinder och samverkan


Ledamot


Urban Larsson


urban.larsson@regionvasterbotten.se
Regionala utvecklingsnämnden (RUN)


Ledamot

Ersättare

Carina Sundbom

Ulf Eriksson

carina.sundbom@centerpartiet.se

eulf825@gmail.com
Olle Edblom


olle.edblom@regionvasterbotten.seKollektivtrafikutskottet


Ledamot


Maria Kristoffersson


maria.kristoffersson@centerpartiet.se
Kulturutskottet


Ledamot


Mattias Larsson


mattias.larsson@centerpartiet.se
Beredningen för regional utveckling (BRU)


Ledamöter

Ersättare

Carina Sundbom

Olle Edblom

carina.sundbom@centerpartiet.se

olle.edblom@regionvasterbotten.seTomas Mörtsell (kommunal representant), 2:e vice ordf


tomas.mortsell@storuman.se
Beredningen för folkhälsa och demokrati Södra Lappland


Ledamöter


Maria Kristoffersson, vice ordförande


maria.kristoffersson@centerpartiet.se
Jarl Folkesson


jarlfolk@gmail.com
Beredningen för folkhälsa och demokrati Skellefteå-Norsjö


Ledamöter


Håkan Andersson, vice ordförande


hakan.andersson@regionvasterbotten.se
Carina Strand


strandcarina@hotmail.com
Beredningen för folkhälsa och demokrati Umeå


Ledamöter


Viktor Hofslagare


viktor.hofslagare@gmail.com
Maria Olofsson


maria.k.olofsson@gmail.com
Styrelsen folkhögskolor


Ledamot

Ersättare

Caroline Löfström

Jarl Folkesson

caroline.lofstrom@vindeln.se

jarlfolk@gmail.comPatientnämnden


Ledamot


Maria Olofsson


maria.k.olofsson@gmail.com
Revisionen


Bertil Burén


burenbertil@gmail.com
Måltidsnämnd SkellefteåErsättare


Ann-Christin Falkman


ankifa2@gmail.comVästerbottens museum AB styrelse inkl. stiftelseErsättare


Desiree Coulton


desiree.coulton@centerpartiet.seSkellefteå museum styrelse


Ledamot


Carola Wall


Skogsmuseet i Lycksele styrelse


Ledamot


Bo-Martin Alm


bomartin69@hotmail.se
Norrlandsoperan styrelse


Ledamot


Olle Edblom


olle.edblom@regionvasterbotten.se
Västerbottensteatern styrelse


Ledamot


Ann-Christin Falkman


ankifa2@gmail.com
Länstrafiken i Västerbotten styrelse


Ledamot

Ersättare

Ulf Eriksson

Carina Sundbom

eulf825@gmail.com

carina.sundbom@centerpartiet.seEdelviks folkhögskola styrelseErsättare


Katarina Larsson


katarina.larsson87@gmail.comStiftelsen AC-utveckling styrelse


Ledamot


Ewa-May Karlsson


ewamay.karlsson@regionvasterbotten.se
Kvarkenrådet


Ledamot


Mattias Larsson


mattias.larsson@centerpartiet.se
Mittskandia


Ledamot


Jarl Folkesson


jarlfolk@gmail.com
Companion styrelse


Ledamot


Kerstin Olla Grahn


kerstin.olla@gmail.com
Kommunalförbundet Norrlands musik och dansteaterstyrelseErsättare


Ewa-May Karlsson


ewamay.karlsson@regionvasterbotten.seSamordningsförbundet i UmeåregionenErsättare


Said Awmuuse


saidmnm@gmail.comNorrlands regionförbund förbundsdirektionErsättare


Ewa-May Karlsson


ewamay.karlsson@regionvasterbotten.seViltförvaltningsdelegationen


Ledamot


Caroline Löfström


caroline.lofstrom@vindeln.se
Utbildningsdelegationen


Ledamot


Sofia Blomquist


sofia.blomquist@centerpartiet.se
Förbundsfullmäktige för Svenskt Ambulansflyg


Ledamot


Ewa-May Karlsson


ewamay.karlsson@regionvasterbotten.se
Nämndemän i Hovrätten för Övre Norrland (valperiod 2020-01-01 - 2023-12-31)


Gunnar Hörnlund


Olle Markgren


Robert Boström


Sören Olsson


Maria Olofsson
Extra nämndeman (pga corona, löper ut 2021-12-31)


Helena Samuelsson
Jurymän i tryckfrihetsmål, Tingsrätten (valperiod 2019-05-07 - 2022-12-31)


Lars Weinehall


Amandah Andersson


Robert Boström
Regionala etikprövningsmyndigheten (valperiod 2020-01-01 - 2022-12-13)


Perarne Kerttu
Nämneman i Förvaltningsrätten i Umeå (valperiod 2020-01-01 - 2023-12-31)


Robert Boström


Jon Essebro


Christina Edblom


Lennart Persson


Malin Svensson
Kammarrätten i Sundsvall (valperiod 2020-01-01 - 2023-12-31)


Robert Salomonsson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.