Nytt ledarskap för landstinget i västerbotten

Det finns en tydlig samstämmighet i vårdsverige att vården behöver komma närmare patienten och i högre grad utgå från patienternas behov. Denna ambition finns även inom Västerbottens läns landsting där det under flera år pratats om att gå från slutenvård till öppenvård och primärvård.

Denna ambition har dock inte gått att skönja när den rödgröna majoriteten lagt sina budgetar. Tvärtom har andelen resurser som går till primärvård stadigt minskat, samtidigt som andelen sjukhusvård ökat. Denna bristande matchning mellan ord och handling är svårt att se annat som svagt ledarskap. Konsekvensen har blivit att Västerbotten har en dyr sjukvård med dålig tillgänglighet, där många människor får vård på fel vårdnivå.

Centerpartiet har under många år avsatt väsentligt mer pengar till primärvården. Det är otvetydigt så att med en bättre fungerande primärvård skulle landstinget kunna möta patienternas behov snabbare och effektivare och arbeta förebyggande på ett helt annat sätt. Detta skulle i sin tur avlasta sjukhusvården som idag har en situation med hög beläggning, svårt att rekrytera personal och en ansträngd ekonomi.

Det är alldeles tydligt att det behövs ett nytt och mer handlingskraftigt ledarskap i Västerbottens läns landsting. Ett ledarskap som förmår gå från ord till handling och ändra inriktning till en vård som är närmare, tillgängligare och som bättre hushåller med Västerbottningarnas skattepengar.