2018-2022

Här finns de motioner, interpellationer och frågor som lämnades in av våra fullmäktigeledamöter under mandatperioden 2018-2022. Klicka på titeln för att öppna ett nytt fönster med motionen/interpellationen i sin helhet.

sol-has-bg

Motioner

År

Inlämnad av

Titel

Svar

2018

Fullmäktigegruppen

Återöppna öron- näsa och halsmottagning i Skellefteå & Lycksele , 191.7 kB.

Besvarad

2018

Daniel Öhgren

Bättre styrning av landstingets ekonomi , 290.1 kB.

Besvarad

2018

Maria Kristoffersson

En trygg och säker förlossningsvård oavsett vart i länet var barnets föräldrar bor , 340.5 kB.

Besvarad

2019

Maria Kristoffersson och Håkan Andersson

Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan stärkas i hela länet. , 350.1 kB.

Besvarad

2019

Ewa-May Karlsson

GVC ett alternativ? , 174.3 kB.

Bifallen

2019

Håkan Andersson

Även utsatta män ska ha rätt till hjälp. , 300.6 kB.

Besvarad

2019

Samarbete med (M), (L), (KD)

Ett första steg mot fast läkare i primärvården. , 92.8 kB.

Bifallen

2020

Maria Kristoffersson

Rädda liv i hela länet. , 98 kB.

Besvarad

2020

Ewa-May Karlsson

Mobila team en viktig del av den nära vården , 144.7 kB.

Besvarad

2020

Maria Kristoffersson

Samverkan behöver stärkas mellan region Västerbotten och kommunerna. , 61 kB.

Avslagen

2021

Fullmäktigegruppen

Landsbygdssäkring , 76 kB.

Besvarad

2021

Fullmäktigegruppen

Jämställda löner , 104.8 kB.

Besvarad

2021

Fullmäktigegruppen

Sök kompetens i hela Västerbotten , 85.2 kB.

Besvarad

2021

Carina Sundbom och Håkan Andersson

Persontrafik Jörn-Skelleftehamn , 247.4 kB.

Besvarad

2021

Lars Bäckström, Håkan Andersson och Maria Kristoffersson

Säkra förlossningsvården , 177.2 kB.

Besvarad

2021

Maria Kristoffersson

Digital tjänst för samisk hälsa , 349.2 kB.

Besvarad

2021

Jarl Folkesson

Opinionsbildning för folkhälsa , 186.5 kB.

Besvarad

2021

Fullmäktigegruppen

Sveriges bästa förlossningsvård , 196.2 kB.

Besvarad

2022

Ewa-May Karlsson, Håkan Andersson och Lars Bäckström

Ge uppdrag till de mobila teamen , 285.1 kB.

Besvarad

2022

Maria Kristoffersson

Upphandla produkter utan miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier , 322.8 kB.

Bifallen

2022

Ewa-May Karlsson och Håkan Andersson

1500 patienter per läkare , 254.2 kB.

Besvarad

2022

Håkan Andersson

Romsk inkludering , 146.5 kB.

Avslagen

2022

Maria Kristoffersson, Håkan Andersson, Ewa-May Karlsson

Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten , 213.4 kB.

Avslagen

2022

Maria Kristoffersson

Tillgänglig ungdomsmottagning oavsett huvudman , 214.4 kB.

Besvarad

2022

Maria Kristoffersson

Uppmärksamma medarbetare inom vården , 201.2 kB.

Avslagen


Interpellationer/FrågorÅr

Inlämnad av

Titel


2018

Olle Edblom

Prostata screening


2018

Samarbete med (M), (L), (KD)

När blir tandvården likvärdig igen i hela länet?


2018

Olle Edblom

Hur efterlevs patient lagen om fast läkarkontakt?


2018

Samarbete med (M), (L), (KD)

Varför är det lönlöst för elevhälsan att skriva remisser till BUP?


2018

Maria Kristoffersson

Fotvård i inlandet


2018

Samarbete med (M), (L), (KD)

Varför får inte cancersjuka vård i tid?


2018

Ewa-May Karlsson

Nedläggning av psykoterapimottagningen vid NUS


2018

Samarbete med (M), (L), (KD)

Bäddar majoriteten för en kris för BB i Lycksele? , 304.8 kB.


2018

Ewa-May Karlsson

Utbilda specialistsjuksköterskor


2019

Ewa-May Karlsson

Är Region Västerbotten en eller två organisationer?


2019

Samarbete med (M), (L), (KD)

Hantering av underskott för landstingsdrivna hälsocentraler


2019

Maria Kristoffersson

Hur länge ska man tvingas vänta på ambulans?


2019

Ewa-May Karlsson

Informationsbugg i organisationen!


2019

Samarbete med (M), (L), (KD)

Är experimentet med 6 timmars arbetsdag med betald för heltid avslutat för gott?


2019

Maria Kristoffersson

Vad gör Region Västerbotten för att få till ett (väg)underhåll som säkerställer tryggheten i hela länet?


2019

Ewa-May Karlsson

Hur går satsningen på att förbättra kvinnors hälsa?


2019

Tobias Gillberg

Är alla elevers lika värde något som är viktigt för regionen?


2019

Ewa-May Karlsson

När blir informationen i vårdguiden 1177 komplett?


2019

Ewa-May Karlsson

Hur påverkar Northvolts satsning regionen?


2019

Håkan Andersson

Hur prioriteras 5G-satsningar i Regionen?


2020

Samarbete med (M), (L), (KD)

Är samverkan mellan region och kommunerna viktigt?


2020

Ewa-May Karlsson

Nya sätt att lösa tandvårdsuppdraget. , 107 kB.


2020

Samarbete med (M), (L), (KD)

Blir 6 timmars arbetsdag med betald för heltid verklighet nästa år?


2020

Ewa-May Karlsson

Vem håller i taktpinnen när det gäller digitalisering i Region Västerbotten? , 85.5 kB.


2020

Carina Sundbom

Sjukvårdsplanering i Skellefteå inför etablering av Northvolt? , 86.2 kB.


2020

Maria Kristoffersson

Hur involveras politiken i processen kring god och nära vård? , 83.7 kB.


2020

Maria Kristoffersson

Tandläkare i Sorsele? , 82.7 kB.


2020

Ewa-May Karlsson

Hur ska neurorehab Sävars långsiktiga uppdrag och resurser säkerställas och utvecklas? , 94.7 kB.


2020

Maria Kristoffersson

Hur jobbar Regionstyrelsen för att underlätta digitala möten?


2021

Håkan Andersson

Sjukvårdens påverkan på regional utveckling , 133.8 kB.


2021

Carina Sundbom

Vad händer efter remissrundan av Strategi för hållbar besöksnäring? , 200.2 kB.


2021

Carina Sundbom

Hastighetssänkning i stället för mitträcke och högre standard på vägar i Västerbotten. , 176.6 kB.


2021

Maria Kristoffersson

Ambulans i inlandet. , 87 kB.


2021

Samarbete med (M), (L), (KD)

Mottagning för långtidscovid.


2021

Maria Kristoffersson

Våld i nära relation. , 82 kB.


2022

Maria Kristoffersson

Hur tänker majoriteten kring primärpsykiatrin i Södra Lappland? , 106.4 kB.
2022

Samarbete med (M), (L), (KD)

Hur når Region Västerbotten en god och nära vård utan distriktsläkare?


2022

Urban Larsson

Egenavgifter för sjukresor


2022

Ewa-May Karlsson

Vem har ansvaret för patienten? , 129 kB.


2022

Olle Edblom

Organiserad prostatacancertest , 131.1 kB.


2022

Ewa-May Karlsson

Vilka åtgärder vidtas för att lösa situationen i vården? , 209.2 kB.


2022

Maria Kristoffersson

Stopp vid apotek? , 233.6 kB.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.