2022-2026

Här finns de motioner, interpellationer och frågor som lämnades in av våra fullmäktigeledamöter under mandatperioden 2022-2026. Klicka på titeln för att öppna ett nytt fönster med motionen/interpellationen i sin helhet.

sol-has-bg

Motioner

År

Inlämnad av

Titel

Svar

2023

Ewa-May Karlsson

Främja hälsa i hela Västerbotten , 323.2 kB.

Ohanterad

2023

Carina Sundbom

Inför förmånscykel till regionens anställda , 215.8 kB.

Besvarad

2023

Maria Kristoffersson

Möjliggör stopp vid apotek , 293.4 kB.

Återremitterad

2023

Samarbete med (M), (KD), (L)

Ny budgetprocess , 120.3 kB.

Besvarad

2023

Håkan Andersson

Inför SMS-livräddning i Västerbotten , 206 kB.

Ohanterad

2023

Ewa-May Karlsson, Håkan Andersson

och Maria Kristoffersson

Ersättning för resor till kvinnosjukvård , 188.5 kB.

Ohanterad

2023

Ewa-May Karlsson, Håkan Andersson och Maria Kristoffersson

Ersättning för sjukresor när drivmedelspriser ökat , 212.7 kB.

Ohanterad

2023

Carina Sundbom

Ökad självförsörjningsgrad på mat i Västerbotten , 231.7 kB.

Ohanterad

2023

Ewa-May Karlsson, Håkan Andersson, Maria Kristoffersson och Carina Sundbom

Agera för fler decentraliserade utbildningar , 280.2 kB.

Ohanterad











Interpellationer/Frågor




År

Inlämnad av

Titel


2023

Ewa-May Karlsson

Löneökningar för personal som jobbar 7-24


2023

Maria Kristoffersson

BB-krisen som berör hela länet , 128.2 kB.


2023

Maria Kristoffersson

Hur går arbetet med samers hälsa? , 266.6 kB.


2023

Håkan Andersson

Att föda i Norge, ett alternativ för kvinnor i fjällvärlden? , 175.9 kB.


2023

Maria Kristoffersson

Hur jobbar regionledningen för att få fram fler tandläkare? , 179.9 kB.


2023

Maria Kristoffersson

När får vi fler barnmorskor att jobba med förlossningar? , 208.2 kB.


2023

Patricia Riselius

Hur kan Region Västerbotten öka rekryteringen av jobbonärer som personalresurs inom vården? , 345.6 kB.


2023

Carina Sundbom

Hur kan Region Västerbotten ta ett större ansvar för en fossilfri framtid? , 189.7 kB.


2023

Ewa-May Karlsson

Hur var sommaren i vården? , 197.1 kB.


2023

Maria Kristoffersson

Hur tillgänglig är testningen av spädbarn? , 122.7 kB.




































































































































Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.