Debatt: En hållbar framtid handlar om kvinnor

En hållbar framtid handlar om kvinnor!

BB är en större fråga än vi kanske först inser. BB handlar om framtiden, om hållbarheten och tillväxten. Så låt oss tänka till och samla kraft för att se till att BB i Lycksele öppnar igen - för hela norra Sveriges framtids skull!

För några år sedan gav OECD ut rapporter som handlade om Norra Europas möjligheter för framtiden, tillväxt och grön omställning. "OECD Territorial Reviews Northern Sparsely Populated Areas" Det som lyftes fram i rapporten om norra Sverige var bl.a. vikten av att hantera demografin, globaliseringen, klimatförändringarna och den sociala sammanhållningen i norr.

Det står bl.a. såhär: "The strategy identifies four challenges related to demographic trends, globalisation, climate change, and social cohesion. Population ageing and its impact on rural areas is identified as a key risk and opportunity for regions in Sweden. This includes the need to maximise the potential workforce. A significant proportion of Sweden's exports comes from the northern areas of the country"

Det är inte bara OECD som tittar nyfiket på Norra Sverige och letar efter lösningar utan forskare över hela världen letar efter lösningarna på hur vi skapar en hållbar framtid. Det finns ett forum som kallar sig för Project Drawndown som har sammanställt de hundra bästa lösningarna på klimatfrågorna. Dessa lösningar kan delas i i fyra grupper varav en handlar om kvinnor.

1. Förstärkning av kvinnors inflytande, Empowerment
2. Skydd av natur, skogar, våtmarker och urskogar
3. Sol, vindkraft och elektrifiering
4. Kosthållning och matsvinn

Att lyfta kvinnors ställning kanske inte först ses som någon hållbarhetsfråga eller tillväxtfråga. Men forskningen visar att det är så. Kanske förvånar det några kanske inte. Men vågar vi se att kvinnor är oumbärliga för ett hållbart samhälle och för framtiden måste vi även prioritera våra samlade resurser på just kvinnor. Där kvinnosjukvården är en sådan faktor.

OM vi vill att kvinnor ska vilja bo och leva och skapa sina liv i norra Sverige måste vi även prioritera kvinnosjukvården och BB!

Maria Kristoffersson, Centerpartiet Vilhelmina

Malin Svensson, Centerpartiet Storuman