Debatt: Vård ska ges till den som behöver, inte bara den som kan betala resan dit

Mödra- och barnhälsovård, mammografisk hälsokontroll samt gynekologisk cellprovskontroll ska ge rätt till reseersättning.

Västerbottens kvinnor får själva bekosta resor till mödra- och barnhälsovård, mammografisk hälsokontroll och gynekologisk cellprovskontroll. Det här är inte rimligt nu när BB i Lycksele är stängt och närmaste vårdinrättning då blir i Umeå eller i Skellefteå. Det här skapar både ojämställdhet och ojämlikhet. Det är inte jämställd vård då det är kvinnosjukvården som inte ger rätt till reseersättning.

I Västerbotten finns det många som har väldigt långa avstånd och tillgången till kollektivtrafik är varierande. För de kvinnor som har nära till vården så kan de oftast ta en buss och får då ersättning för resan. Möjligheten att åka kollektivt för ett kort besök vid en vårdinrättning är i princip omöjlig för många som bor i Västerbotten. Prova att ta dig från Dikanäs till Skellefteå över dagen för att göra en undersökning. Det är inte möjligt i praktiken men det är precis så det förväntas att kvinnor i Södra Lappland ska ta sig och få den vård de har rätt till.

För de med långa avstånd till vården blir det därför väldigt kostsamt att ta sig till vården och vi ser en ökad risk att kvinnor väljer att avstå vård och kontroller för att det blir för kostsamt. För resa med egen bil ersätts inte för kvinnosjukvård.

För att komma till rätta med denna ojämställda dumhet tycker vi i Centerpartiet att Region Västerbotten ska ge rätt till reseersättning även för kvinnosjukvård. Mödra- och barnhälsovård, mammografisk hälsokontroll samt gynekologisk cellprovskontroll ska ge rätt till reseersättning.

Vad tycker du?

Maria Kristoffersson Centerpartiet Vilhelmina

Malin Svensson Centerpartiet Storuman