Holmsund församling

Centerpartiet i Holmsunds församling arbetar för en folkkyrka och vägleds i det arbetet av fem värdeord:

  • Den öppna folkkyrkan finns till för alla, och människors lika värde är här grundläggande. Alla har en plats och ingen ställs utanför.
  • Folkkyrkan vill vara nära människor i alla åldrar i hela landet.
  • I den engagerande folkkyrkan är det möjligt för alla att få göra en insats, i det lilla och därigenom i det stora.
  • Den gröna folkkyrkan tar ansvar för skapelsen.
  • Den modiga folkkyrkan vill vara en röst för alla dem som är förtryckta. Diakoni visar här vad den kristna tron innebär.

Det senaste årets svåra pandemi har varit utmanande och svår för många, men också tvingat oss att hitta nya mötesformer. Det har skapats aktiva och engagerande promenadgrupper, och på nätet och över telefon har man kunnat hålla kontakten med medlemmarna i församlingen. Hållplatsen, som inte kunnat hålla öppet som vanligt, måste utvecklas som den mötespunkt det är med ett utmärkt läge i Holmsund. Vi vill att alla typer av mötesformer ska bejakas och utvecklas, inte minst också körsång och konserter i kyrkorna, eftersom det ger oss möjligheter till möten med dem som annars inte söker sig till kyrkan.

Vi måste nå så många människor som möjligt. Glädjande är att andelen konfirmerade ökat de senaste åren i församlingen. Låt oss framöver ta vara på dessa unga människors intresse och engagemang i vår kyrka. Holmsunds församling planeras befolkningsmässigt växa det närmaste decenniet, och många människor kommer att flytta in.

Kyrkan måste finnas för alla dem och alla andra, när de behöver oss. Vi måste finnas där människor finns, i deras omedelbara närhet!

Våra kandidater till kyrkofullmäktige i Holmsunds församling

  1. Lars-Erik Edlund, kulturintresserad professor med många olika förtroendeuppdrag som även varit ledamot i kyrkomötet
  2. Tord Renström, kulturengagerad byggnadsingenjör som sjunger i kyrkokören
  3. Inger Renström, universitetsadjunkt, erfaren kyrko- och kulturpolitiker, kyrkvärd
Bild

Vill du ladda ner valfoldern kan du göra det här: Valfolder Holmsund församling 2021 , 1.1 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.