Sävar-Holmön församling

Centerpartiets engagemang i valet till Svenska Kyrkan bygger på att enskilda medlemmar i Centerpartiet förenar sin åsiktsgemenskap med Svenska Kyrkans trosgemenskap.


Svenska kyrkans allra viktigaste uppdrag är att göra den kristna tron känd. Församlingen och folkkyrkan bygger på att det finns medlemmar, medlemmar som söker, tror och tvivlar alla ska känna sig välkomnade. Framtidens fokus ska ligga på att kyrkan får fler medlemmar.


Det måste bli känt för era att om kyrkans arbete med att ge stöttning i stunder av sorg och förmedla glädje vid fest och högtid. Medlemmarnas kyrkoavgifter ska ge tydliga avtryck i verksamhet och möten som är grunden för en växande öppen och trovärdig folkkyrka.


Vi vill att Sävar-Holmön församling ska

  • Erbjuda ett församlingsliv i byar och tätort från Botsmark ut till Holmön
  • Ha ett nära samarbete med föreningsliv, församlingar och kommun
  • Ha en diakoni som ger stöd och förmedlar framtidstro för utsatta människor
  • Vara en mötesplats för alla åldrar
  • Erbjuda ett musikliv med variation och bredd
  • Vara ett föredöme då det gäller miljö och hållbarhet
  • Ge möjlighet till ideellt engagemang utifrån ”att du trivs där du behövs”
  • Erbjuda barn och ungdomsaktiviteter med kvalitet och mening
  • Vara aktiv i utbytet med den världsvida kyrkan

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.