Våra förtroendevalda 2022-2025

Våra representanter i kyrkoråd och församlingar inom Umeå under mandatperioden 2022-2025:

HÖRNEFORS FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige


Ann-Louise Eriksson, ordinarie

Marie Sandström-Öhberg, ersättareKyrkoråd


Ann-Louise Eriksson, ordinarie

Marie Sandström-Öhberg, ersättare

SÄVAR-HOLMÖN FÖRSAMLING


Kyrkofullmäktige


Eric Bergner, ordinarie

Inge-Britt Jonsson, ersättare

Ulla Gustafsson, ordinarie

Björn Kriström, ersättare

Tord Johansson, ordinarie
Kyrkoråd


Eric Bergner, ordinarie

Tord Johansson, ersättare

HOLMSUND FÖRSAMLING


Kyrkofullmäktige


Lars-Erik Edlund, ordinarie

Tord Renström, ersättare


Inger Renström, ersättare

UMEÅ PASTORAT


Kyrkofullmäktige


Monika Sandström, ordinarie (2:e vice ordförande)

Doris Grellman, ersättare

Maria Karlsson, ordinarie

Åke Gustafsson, ersättare

Emma Ljadas, ordinarie


Lars Ove Renberg, ordinarie
Kyrkoråd


Maria Karlsson, ordinarie

Lars Ove Renberg, ersättareKyrkorådets arbetsutskott


Maria Karlsson, ersättare
Församlingsråd


Tegs församling: Nils-Gunnar Matsson, ordinarie


Umeå stads församling: Jan-Erik Burén, ordinarie (ordförande)

Åke Gustafsson, ordinarie

Umeå lands församling: Maria Karlsson, ordinarie


Ålidhems församling: Fredrik Rönn, ordinarie
Tavelsjö församling


Monika Sandström, ordinarie (ordförande)


Rolf Appelblad, ordinarie (vice ordförande)


Doris Grellmann, ordinarie

 


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.