Årsmöte CUF Umeå

CUF Umeå inbjuder till Årsmöte lö 11/2

Under m ötet behandlas bl.a verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning av 2016, revisionsberättelse för 2016 samt styrelsens ansvarsfrihet för 2016. Vid årsmötet väljs även en ny styrelse för verksamhetsåret 2017.

Var? Centerexpeditionen, Skolgatan 48, Umeå

Vid eventuella frågor, mejla dennis.siren@centerpartiet.se