Årsmöte i Hörnefors

Hörnefors C-avd håller årsmöte 22/2 kl 19.00

Plats: Sörmjöle bygdegård kl 19.00

Välkomna