Års- och nomineringsstämma

Umeå Centerkrets håller Års- och Nomineringsstämma den 19 februari 2018.

Fastställande av valsedlar till Umeå kommunval 2018 samt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Plats Ersboda Folkets Hus kl 19.00

Handlingar:
Förslag till föredragninglista
, 210.4 kB.
Verksamhetsberättelse 2017 , 168.2 kB.
Valberedningens förslag , 347.3 kB.
, 216.5 kB.
Nomineringskommitténs förslag , 217.1 kB.