Digital Kretsstämma

Söndag 20 februari kallas alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerstudenter och CUF med medlemskap i umekretsen till digital kretsstämma.

Stämman är kretsens högsta beslutande organ. Under stämman ges bland annat information om valåret och styrelsens verksamhetsplan, det kommer också att väljas en ny styrelse och vi kommer att fastställa valsedeln till kommunvalet senare i år.

Därutöver kommer stämman dessutom att fastställa den politiska plattformen som Centerpartiet Umeå går till val på, och ett helt nytt politiskt program med inriktning på hållbar stadsutveckling kommer att antas.

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner. Motioner ska vara inskickade senast 31 januari till epostadress umea@centerpartiet.se

På grund av rådande smittspridning kommer kretsstämman att genomföras digitalt. Alla medlemmar kommer att få ut kallelse, information om de digitala verktygen samt handlingarna i stadgeenlig tid innan stämman.