Distrikstämma och kretssamråd

Distriktsstämma för valda ombud från kretsarna i Västerbotten.

Plats: Lycksele. Mer information och handlingar skickas till anmälda ombud.