Föredrag: Guldkant eller riskbruk

Hur lever man ett hållbart liv? Är det bra med ett glas? Är det skadligare att dricka när man är äldre? Hur påverkar alkohol sjukdomar och läkemedel?

Välkommen till föredrag om äldres hälsa och alkohol!

Tisdagen 19 september 13.00 - 14.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsgatan 42, Umeå
Föreläsare: Annika Andreasson, Hela människan Sverige

Arrangemanget ordnas i samverkan mellan:
Studieförbundet Vuxenskolan, Centerkvinnorna och Hela Människan