Förskolan i Umeå

Vad satsar Umeå kommun på våra förskolebarn? Senaste tiden har inspelen i debatten duggat tätt gällande alltför stora barngrupper och ohållbara arbetssituationer för förskolelärare. Med anledning av detta bjuder vi in alla kommuninnevånare till en offentlig diskussionskväll på ämnet.

3 april kl 18.00 Väven, Öppna Foajén.
Samtalsledare: Ola Nordebo
Fri entré. Ingen föranmälan.

Några av frågeställningarna:
Storlek på barngrupper - vision och realitet?
Vad satsar Umeå Kommun i jämförelse med andra kommuner?

Medverkar gör politiker och tjänstemän från Umeå kommun, och vår förhoppning är att många föräldrar och förskolelärare vill delta i diskussionen med sina frågeställningar och synpunkter.