Kan aktivt skogsbruk rädda klimatet?

Det finns två olika perspektiv på hur skogen kan göra mest nytta för klimatet. Det ena går ut på att låta skogen stå, medan det andra fokuserar på att bruka skogen mera aktivt.

Öppet möte Tisdag 15 oktober kl 19-21 i Tavelsjö skolas matsal

Tomas Lundmark, professor i skogsbruk, SLU, föreläser i ämnet.
Därefter frågor och samtal.

Samtalsledare: Torbjörn Wennebro
Fika!

Alla Välkomna!