Kandidatutbildning inför kommunfullmäktigevalet 9 september, träff 1

Kandidater till kommunfullmäktigevalet inbjuds till fyra utbildningstillfällen under våren.

Innehåll:
Grundläggande centerpolitik
Aktuell kommunpolitik
Politiskt innehåll i vår valplattform
Vad är en valkampanj, kampanjverktyg, hur kommunicerar vi
mm

Anmälan till www.sv.se/valutb-18
Frågor: Malin Gruffman, Studieförbundet vuxenskolan 090-12 55 85