Kretsstyrelsen sammanträder

Kretsstyrelsen sammanträder 18.00.