Kretsstyrelsen sammanträder

Kretsstyrelsen sammanträder 17.00. Plats C-exp